قیمت بوک مچ

می 8, 2021
اسلب بوک مچ و فورمچ

بوک مچ و فورمچ چه نوع سنگ اسلب می باشد و کاربرد آن چیست؟

 بوک مچ و فورمچ به نوع چینش سنگ های اسلب در کنار همدیگر می گویند.شرکت راسا سنگ انواع سنگ های اسلب  را با کیفیت و قیمت […]