سنگ تراورتن چیست

آوریل 26, 2021
انواع سنگ های ساختمان

انواع سنگ های ساختمان:سنگ تراورتن،سنگ رسی،سنگ گرانیت

انواع سنگ های ساختمان انواع سنگ ساختمان:سنگ تراورتن یکی از انواع سنگ های ساختمان سنگ تراورتن است.تراورتن یک سنگ رسوبی است که با نام سنگ مرمر […]