اسلب فورمچ

می 8, 2021
اسلب بوک مچ و فورمچ

بوک مچ و فورمچ چه نوع سنگ اسلب می باشد و کاربرد آن چیست؟

 بوک مچ و فورمچ به نوع چینش سنگ های اسلب در کنار همدیگر می گویند.شرکت راسا سنگ انواع سنگ های اسلب  را با کیفیت و قیمت […]
ژوئن 9, 2021
سنگ بوک مچ فورمچ

سنگ بوک مچ فورمچ چیست؟بوک مچ فورمچ چگونه تولید می شود

سنگ بوک مچ فورمچ چگونه فرآوری می شود؟ سنگ بوک مچ فورمچ مخصوص طرح هایی است که حالتی متقارن داشته باشند.سنگی که برای طرح متقارن فرآوری […]